Menu  

International Trader

Randstad
Meer details
Match criteria
 • HBO
 • 40 uur

Clubprofiel

Onze klantrelatie is een gerenommeerde club op het gebied van A-branded fast moving consumer goods (FMCG), waarin zij als vertrouwde distributeur verantwoordelijk zijn voor diverse grote merken binnen de consumptiegoederen. Wat in 1975 begon met een klein magazijn is inmiddels uitgegroeid tot een club die wereldspeler is met wereldwijde distributiecentra. Vanuit verschillende vestigingen wereldwijd opent het deuren voor nieuwe bedrijven en netwerken over de hele wereld, waarbij waardevolle langdurige relaties hoog in het vaandel staan. Inmiddels wordt er gewerkt met een multicultureel team van meer dan 30 nationaliteiten dat opereert dankzij lokale experts in het team. Hierdoor kan er worden ingespeeld op de behoeften van de klant op elke specifieke markt.

Werken bij deze club houdt in dat je komt te werken in een organisatie met een open-minded en dynamische groep individuen, die allemaal een winnaarsmentaliteit en een commerciële mindset delen. Hierbij is samenwerken de sleutel tot succes om doelstellingen te behalen en heb je de vrijheid om je eigen ondernemer te zijn. Ben jij de internationale trader die wij zoeken voor deze club?

Jouw positie in het veld

Als internationale trader bij deze klantrelatie ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van de bestaande zakelijke relaties en nieuwe relaties te creëren. Daarnaast is het jouw taak om de binnenkomende aanbiedingen te overwegen en aanvragen te behandelen met een commercieel inzicht die past bij het proactieve team. Je maakt deel uit van een snel internationaal handelsteam waarbij een can-do-mentaliteit en communicatieve vaardigheden enorm belangrijk zijn.

Taken die horen bij deze positie zijn:

 • Het beheren van bestaande zakelijke relaties, onderhandelen over prijzen, werken aan betalingen en leveringsvoorwaarden;
 • Onderhandelen over betaling, prijzen, en leveringsvoorwaarden met nieuwe en bestaande relaties;
 • Follow-up van verzoeken, lopende deals en aanbiedingen en het bijhouden van je volledige orderboek;
 • Ervoor zorgen dat de financiële- en accountgegevens van jouw leveranciers en klanten up-to-date zijn en bestellingen netjes worden geadministreerd;
 • Samenwerken met interne Supply Chain-teams om te zorgen voor een vlotte transactie en levering van bestellingen en deals te garanderen;
 • Je ogen en oren openhouden voor nieuwe zakelijke kansen die zich voordoen;
 • Het ontwikkelen van een uitgebreide marktkennis waardoor je een expert wordt in je handelsmarkt. Hierdoor weet je precies wanneer je moet verkopen, kopen en de juiste marges toepast.

Transfereisen

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur behaald diploma in economie of bedrijfskunde);
 • Je spreekt vloeiend Engels. Het spreken van een extra taal is een pluspunt (Nederlands, Italiaans, Mandarijn, Spaans, of Frans);
 • Je hebt minimaal één jaar ervaring in accountmanagement in een actieve sales/inkoop/trading functie;
 • Je krijgt een kick van het blij maken van je klanten en leveranciers, door een proactieve luisterpartner te zijn en snelle oplossingen te vinden.
 • Je kan je eigen voortgang in de richting van het bereiken van strategische doelen en doelen beheren;
 • Je brengt initiatief om je marktkennis te vergroten in een snelle internationale omgeving;
 • Je brengt graag een deel van je werktijd door met reizen naar verschillende landen (Denk aan klanten ontmoeten, winkelcontroles uitvoeren om de huidige markt- en productontwikkelingen te volgen en beurzen bijwonen);
 • Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs, zodat je internationale klanten op hun kantoor kunt ontmoeten als je op zakenreis bent.

Voorwaarden spelerscontract

 • Een marktconform salaris & flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maandsalaris, mogelijkheden voor het verkopen en kopen van vakantiedagen een diversiteit dag en nog veel meer;
 • Een warme en gezonde lunch in ons restaurant.
 • Een plan op maat met jouw persoonlijke en professionele doelen en groeimogelijkheden.
 • Open oren voor je innovatie en ideeën, ruimte om deze te realiseren.
 • Elke vrijdagmiddag een drankje aan de bar op de bovenste verdieping van het bedrijf;
 • Geweldige teamevenementen en legendarische jaarlijkse feesten.

(Read the English vacancy below)

Fieldpositioning
As an international trader at this customer relationship, you have the responsibility for maintaining existing business relationships and creating new ones. In addition, your job is to consider the incoming offers and handle requests with a commercial insight that fits the initiative-taking team. You will be part of a fast-paced international trading team where a can-do mentality and communication skills are extremely important.

Duties associated with this position are:

 • Managing existing business relationships, negotiating prices, working on payments and delivery terms;
 • Negotiate payment, prices, and delivery terms with new and existing relations;
 • Follow up on requests, pending deals and offers and keep track of your complete order book;
 • Ensure that the financial and account details of your suppliers and customers are up-to-date and that orders are neatly administered;
 • Collaborate with internal Supply Chain teams to ensure smooth transaction and delivery of orders and deals;
 • Keeping your eyes and ears open for new business opportunities that arise;
 • Develop an extensive market knowledge that will make you an expert in your trading market. This means you know exactly when to sell, when to buy and apply the right margins.

Transfer requirements

 • You have a higher education work and thinking level (preferably in economics or business administration);
 • You speak fluent English. Speaking an additional language is a plus (Dutch, Italian, Mandarin, Spanish, or French);
 • You have at least one year of experience in account management in an active sales/purchasing/trading function;
 • You get a kick out of making your customers and suppliers happy, by being an initiative-taking listening partner and finding quick solutions.
 • You can manage your own progress towards achieving strategic goals and objectives;
 • You take the initiative to increase your market knowledge in a fast-paced international environment.
 • You like to spend a part of your working time traveling to different countries (think of meeting customers, performing store checks to follow current market and product developments, and attending trade fairs).
 • You have a valid driver's license so you can meet international clients at their office when you are on a business trip.

Clubprofile
Our customer relationship is a prominent club in the field of A-branded fast moving consumer goods (FMCG), in which they are responsible as a trusted distributor for various major brands within the consumer goods. What started in 1975 with a small warehouse has now grown into a club that is a global player with worldwide distribution centres. From various locations worldwide, it opens doors for new companies and networks all over the world, where valuable long-term relationships are highly valued. They collaborate with a multicultural team of more than thirty nationalities that operates thanks to local experts in the team. This allows them to respond to customer needs in each specific market.

Working at this club means working in an organization with an open-minded and dynamic group of individuals, who all share a winning mentality and a commercial mindset. Collaboration is the key to success in achieving goals and you have the freedom to be your own entrepreneur. Are you the international trader we are looking for?

Conditions playercontract

 • A competitive salary & flexible fringe benefits, including a 13th month salary, options for selling and buying holidays, a diversity day and much more;
 • A warm and healthy lunch in our restaurant.
 • A tailor-made plan with your personal and professional goals and growth opportunities.
 • Open ears for your innovation and ideas, space to realize them.
 • A drink every Friday afternoon at the bar on the top floor of the company;
 • Wonderful team events and legendary annual parties.

Locatie

Randstad

Deel deze vacature